javascript
*****

شرایط عمومی پذیرش و نحوه ارسال مقالات

 

 (عنوان مقاله حداکثر در 16 کلمه با قلم B Nazanin pt. 18 پررنگ)

----- يک سطر فاصله (B Nazanin pt. 18 پررنگ) -----

نام و نام خانوادگي نويسنده اول[1] ،*، نويسنده دوم[2]، ... در يك يا دو سطر. از ذكر عنوان هایی چون مهندس

و يا دكتر و ... خودداري شود. (B Nazanin pt. 12 پررنگ)

 مشخصات نويسنده اول

1 و *- نويسنده مسوول: درجه علمي، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، گروه،دانشکده و دانشگاه نويسنده اول(B Nazanin pt. 11)، ((Email (Times New Roman 10 pt.)

----- 1 سطر فاصله (B Nazanin pt. 10 نازک) -----

مشخصات نويسنده دوم

            2- درجه علمي ، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي،گروه، دانشکده و دانشگاه نويسنده دوم (B Nazanin pt. 11)،  (Times New Roman 10 pt.)

 ----- 1 سطر فاصله (B Nazanin pt. 10 نازک) -----

مشخصات نويسنده سوم و ...

         3- درجه علمي ، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی،گروه، دانشکده و دانشگاه نويسنده سوم (B Nazanin pt. 11)،

 (Times New Roman 10 pt.)

----- 4 سطر فاصله (B Nazanin pt. 10 نازک) -----

 

 

cm 5/3

cm 5/3

چكيده (B Nazanin  pt.14 پررنگ)

در متن چكيده از ذكر مقدمه و كليات خودداري شود و مستقيم به مسالة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار، و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. چكيده مقاله با قلم B Nazanin اندازه pt. 11 با فاصله خطوط pt. 13 يا 8/0، فاصله 5/3 سانتي متر از سمت راست و 5/3 سانتي متر از سمت چپ كاغذ، با كناره­هاي رديف شده نوشته شود. طول چكيده در مقالة كامل كمتر از 80 كلمه و بيشتر از 250 كلمه نباشد. چكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود.

----- 1 سطر فاصله (B Nazanin pt. 11 نازک) -----

واژگان كليدي: حداقل3 و حداكثر 6 واژه که با کاما(،) از هم جدا شده و در يك خط باشند(قلم B Nazanin pt. 11).

 

 

Article title in English (Times New Roman pt.16 Bold)

----- 1 سطر فاصله (B Nazanin pt. 11 نازک) -----

Abstract (Times New Roman pt.12 Bold)

Body text : (Times New Roman pt.12)

----- 1 سطر فاصله (B Nazanin pt. 11 نازک) -----

Keywords (Times New Roman pt.12 Bold): Comprehension; International Organization for Standardization;…(Times New Roman pt.12)

----- 2 سطر فاصله (B Nazanin pt. 11 نازک) ----

cm 5/2

1- مقدمه (B Nazanin pt. 14 پررنگ)

 

cm 5/2

به منظور يكسان سازي مجموعه مقالات اين همايش و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آنها فراهم شود، لازم است كه همة مقاله ها با طرحي يكسان و كاملاً هماهنگ تهيه و تايپ شوند. اين راهنما به نويسندگان مقالات فارسي كمك مي‌كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول همايش تهيه نمايند. توجه شود كه چارچوب ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر شیوه نامه مورد قبول همايش است و می تواند جهت تسریع نگارش مستقیما روی این فایل نگارش شود.

براي تايپ مقاله به زبان فارسي، فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد نسخة 2007  یا نسخه های بالاتر  در محيط ويندوز با امكانات فارسي استفاده كنيد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت) B Nazanin و اندازة pt. 12 تك فاصله (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه 12پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة پاراگراف‌ها بايد داراي تورفتگي به اندازة cm 7/0 باشد.

 

2- نکته های ضروری در متن نسخه‌هاي ارسالي به دبيرخانه همايش

در ارسال مقاله ها نکته های زیر باید رعایت شود:

فايل مقاله بايد به گونه‌اي باشد كه در صورت نياز بتوان به راحتي و بدون كار اضافه‌اي آن را باز كرد، پرينت گرفت يا به چاپخانه تحويل داد. صفحات مقالات مي‌بايد شماره‌گذاري شوند و شماره هر صفحه در پايين آن و در وسط قرار گيرد. دبيرخانه، از بررسي و چاپ مقاله هایی كه مطابق اين شیوه نامه تهيه نشده باشند، معذور است و عواقب ارسال اين گونه مقاله ها بر عهده نويسنده است.

نويسندگان محترم توجه داشته باشند كه كليه مكاتبات مربوط به مقاله ها صرفا از طريق اعلام در سايت صورت مي­گيرد، بنابراين از ارسال مقالات از طريق پست خودداري نمايند.

 

3- حداکثر طول مقاله

محدوديتی در تعداد صفحات مقاله ارسالی وجود ندارد.

 

4- واژه‌هاي خارجي در متن فارسي

براي واژه‌ها و نام‌هاي خارجي، تا حد امکان از معادل‌هاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده نمایيد. از  نام‌هاي خارجي دشوار يا معادل‌هاي غيرمصطلح فارسي، نیز می توانید به صورت لاتین استفاده نمائید.

 

4-1- زيرنويس­ها

در صورت نياز به درج زيرنويس، همة‌ موارد فارسي و به صورت راست‌چين با قلم B Nazanin و اندازة pt. 11 و زيرنويس­هاي لاتين به صورت چپ‌چين با قلم Times New Roman اندازة pt. 9 نوشته شوند.

5- ارجاع به منابع

در ارجاعات از روش ارجاع در داخل متن و به شکل زیر استفاده شود. (B Nazanin pt. 10 نازك)

(اسم مولف، سال چاپ، شماره جلد/ شماره صفحه)

مثال: (علی زاده، 1395: 3/25)                          

6- جدول‌ها

هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، كه در سمت راست بالاي جدول با قلم B Nazanin پررنگ و اندازة      pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. عنوان ستون­هاي جداول بايد به صورت وسط چين (B Nazanin pt. 9 پررنگ) و كليه متن ها در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست­چين (B Nazanin pt. 10 نازك) و اگر لاتين باشند به صورت چپ­چين                             (Times New Roman 8 pt.) بايد تايپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. ذكر واحد كميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن  پیش و پس از آن قرار گيرد. جدول 1 مطابق شیوه نامه فوق تهيه شده است. در اين جدول نوع و اندازه قلم مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي به صورت خلاصه آمده است. قابل ذکر است که جداول بايد در اولين مکان ممکن پس از اولين اشاره به آنها در متن قرار گيرند. (توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد.)

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Nazanin

18

پررنگ

نام و نام خانوادگي

B Nazanin

12

پررنگ

مشخصات نويسندگان

B Nazanin

11

ايتاليک

نشانی پست الکترونيکي نويسندگان

Times New Roman

10

ايتاليک

عنوان بخش­ها

B Nazanin

13

پررنگ

عنوان زير بخش­ها

B Nazanin

12

پررنگ

متن چکيده و واژگان کليدي

B Nazanin

11

نازک

متن اصلي

B Nazanin

12

نازک

زير نويس فارسي

B Nazanin

11

نازک

زير نويس لاتين

Times New Roman

9

نازک

عنوان ستون­هاي جدول ها

B Nazanin

9

پررنگ

متن فارسي درون جدول ها

B Nazanin

10

نازک

متن لاتين درون جدول ها

Times New Roman

8

نازک

منابع و مراجع فارسي

B Nazanin

11

نازک

منابع ومراجع لاتين

Times New Roman

10

نازک

شماره صفحه ها

B Nazanin

10

پررنگ

 

 

 

جدول (1) خلاصه نوع و اندازه قلم­هاي مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي

 

7- شكل‌ها و نمودارها

هر شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط­چين در زير آن با قلم B Nazanin پررنگ و اندازة pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. نمودارها و شكل­ها مي­توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند ولي به گونه­اي كه در صورت چاپ سياه و سفيد رنگ­ها و جزييات آن ها قابل تشخيص باشد. شكل‌ها در داخل متن و در جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. در متن مقاله بايد به همة شكل‌ها ارجاع شود. در تهية شكل‌ها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها، كميت‌ها و راهنماي منحني‌ها (legend) به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن پیش و پس از آن قرار دهيد. يك نمونه شكل در زير آمده است. (توجه شود كه خود شكل­ها و نمودارها نيز، همانند جدول­ها بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به دوسوی كاغذ قرار گيرند.)

 

8- نتيجه­گیري

وجود بخش جمع‌بندي و نتيجه‌گيري پس از متن اصلي مقاله الزامي است.

 

تشكر و قدرداني

در صورت نياز، اين قسمت قبل از منابع قرار مي‌گيرد و به عنوان اين بخش شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد.

 

منابع و مراجع

منابع در انتهاي مقاله و با ترتیب فارسی، سپس انگلیسی و در انتها وب سایت ها مانند نمونه نشان داده شده ذکر می گردد. ( بهتر است هر منبع  حداقل يك­بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد.). از نام خانوادگی نویسنده و سال در متن استفاده نمایید (تقضیلی، 1383) و فهرست منابع بر حسب نام خانوادگی نویسنده اول به صورت الفبایی مرتب نمایید. به عنوان اين بخش نيز شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد. منابع و مراجع فارسي را با قلم B Nazanin نازك pt. 11 و مراجع انگليسي را با قلم Times New Roman pt. 10 نازك تايپ نماييد.

 

[1] اسم مولف؛ (سال چاپ)؛ نام تالیف؛ نام مترجم؛ نام مصحح؛ ناشر؛ شهر؛ کشور؛ شماره چاپ.

[2] علی زاده، حسین؛ (1395)؛ شمس تبریزی؛ ترجمه، علی رحمتی؛ انتشارات امیر کبیر، تهران، ایران؛ چاپ اول.

 

[3] Baggini, J. and Fosl, P. S. (2007). The Ethical Concepts and Methods. Malden, MA: Blackwell.

 

 

 

*** توجه

ارسال کننده مقاله باید مبلغ ششصدهزار ریال (600000 ریال) معادل شصت هزار تومان بابت هزینه داوری مقالات به شماره کارت 6104337915417651 بانک ملت به نام موسسه تولیت شمس تبریزی واریز و عکس  فیش یا رسید پرداختی را به همراه مقاله آپلود نماید1 و *- نويسنده مسئول: درجه علمي، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده اول (B Nazanin pt. 11، راست چين)

2- درجه علمي و رشته تخصصي (يا سمت كاري)، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده دوم (B Nazanin pt. 11، راست چين)

 

پوستر همایش
مهمانان ویژه
javascript

حامیان کنفرانس :

javascript


شماره تماس : دبیرخانه علمی :88046891-021 - دبیرخانه اجرایی : 36240090-044

ایمیل: mail@conf-shams.com

ایمیل: info@conf-shams.com

آدرس دبیر خانه اجرایی : ایران - آذربایجان غربی - خوی - خیابان شهید صمدزاده - ساختمان قدیم شهرداری

آدرس دبیر خانه علمی : ایران - تهران ، بزرگراه کردستان. خیابان ایران شناسی، ۶۴ـ غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

برای استفاده بهینه از این سایت از مرورگر کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید

تصویر ثابت

هدایت به بالای صفحه