javascript
*****


به نام دوست که هر چه داریم از اوستدر دنیایی که زنجیرهای تعلقات آن، جان انسان را به بند کشیده و از گرد و غبار نفسانیات آن، بر آئینه دل ها، زنگار معاصی نشسته و امید رهایی از محبس این خاکدان تیره، رخت بربستد.چگونه می توان دل به پرواز بست و از حصارهای سر به افلاک کشیده آن، بدر رست. اما باید دانست، قفل هر زنجیری را مفتاحی و زنگار هر آئینه ای را مصقالی است. مفتاح زنجیر جان ها، رهنمود پیران و مصقال دل ها، تأدیب ایشان است. لذا وجود ایشان برکتی است آسمانی و دم های زندگی بخش آنان، برای مردگان این مدفن خاکی، مسیحایی است. از این پیران وارسته که انوار وجود تابناکش از ورای قرن ها همچنان روشنایی بخش عالم جان ها بوده و آفتاب جمالش از مشرق جان ها فروزان است، کسی نیست غیر از شمس الدین تبریزی.شمس الدین تبریزی، آفتاب دین و معرفتی است که طلوعش در عالم خاک به درازای زمان و فروغش در عالم جان به فراخنای ازل و ابد است. او طایر سبکبال عالم قدس است که در آشیان دل مولانای بزرگ فرود آمد و از گلخن افسرده ی درونش که مقید به قیود قیل و قال علوم کسبی زمان بود، گلشنی خوش رایحه از گل های معنوی و مینوی ساخت و بند از پای پرنده ی جان اسیرش گشود و او را در فراز لازمان و لامکان به پرواز درآورد. افتاب جمالش چند بار دچار خسوف شد و سرانجام طایر جانش به دلیل کم ظرفی عالم خاک، قالب تهی کرد و به جان جانان پیوست و پیکر بی غبارش در خاک با صفای دارالصفای خوی برخاک نشست. جسمش نه جسم تیره ی خاکی، بل روح مصفایی است که عطر معنویت آن بعد از قرن ها، مشام جان این شهر عارف پرور و عرفان دوست را آغشته کرد. مردم با صفای این شهر، به قداست این روح پاک می بالند و در سایه سار فروغ ابدی او دیانت و معرفت می آموزند. انوار درخشان این آفتاب پرفروغ عرفان، کران تا کران این سرزمین را در هم نوردیده و تشنگان بادیه ی طلب را از اقصی نقاط کشور به سوی خود فرا می خواند و با خوان پرنعیم معنویت اش متنعم و با شراب طهور معرفتش، مسافران طریق طلب را سیراب می گرداند.


پوستر همایش
مهمانان ویژه
javascript

حامیان کنفرانس :

javascript


شماره تماس : دبیرخانه علمی :88046891-021 - دبیرخانه اجرایی : 36240090-044

ایمیل: mail@conf-shams.com

ایمیل: info@conf-shams.com

آدرس دبیر خانه اجرایی : ایران - آذربایجان غربی - خوی - خیابان شهید صمدزاده - ساختمان قدیم شهرداری

آدرس دبیر خانه علمی : ایران - تهران ، بزرگراه کردستان. خیابان ایران شناسی، ۶۴ـ غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

برای استفاده بهینه از این سایت از مرورگر کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید

تصویر ثابت

هدایت به بالای صفحه